fbpx

Tuyển dụng bác sĩ đa khoa

Tuyển dụng bác sĩ đa khoa
Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức
Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện.

Số lượng, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

– Số lượng tuyển dụng: 07 viên chức
– Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:
-Vị trí việc làm: Bác sĩ Đa khoa thuộc các Khoa điều trị của Trung tâm Y tế huyện.
– Chức danh nghề nghiệp: Bác sĩ hạng III.

Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:
Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm theo các văn bản chuyên ngành;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
2. Tiêu chuẩn chức danh dự tuyển:

– Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ trở lên chuyên ngành đa khoa.
– Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thì không được đăng ký dự tuyển.

Hình thức và nội dung xét tuyển

– Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
– Nội dung tuyển dụng:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm
Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
Hình thức thi vòng 2: Phỏng vấn
Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và phí xét tuyển:

-Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 14/4/2021 (thời gian trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ và ngày lễ).
– Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển:Phòng Nội vụ, UBND huyện Nghi Xuân; Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

– Phí xét tuyển: Mức phí: 500.000 đồng/thí sinh.
Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND huyện (qua phòng Nội vụ, số điện thoại:0914.834.152) để được hướng dẫn.
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện và trên Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
KẾ HOẠCH.

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân
(Ban hành kèm theo Quyết định số 610 /QĐ-UBND ngày12 /3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/201. Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 7547/UBND-NC1 ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức y tế; Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện, như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích: Tuyển dụng bổ sung đội ngũ viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được
Yêu cầu: Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu, cơ cấu được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao. Tuyển dụng phải được thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức.

SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN

1. Số lượng tuyển dụng: 07 viên chức
2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:
– Vị trí việc làm: Bác sĩ đa khoa thuộc các Khoa điều trị của Trung tâm Y tế huyện.
– Chức danh nghề nghiệp: Bác sĩ hạng

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1.1. Điều kiện chung

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c. Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
d. Có lý lịch rõ ràng;
đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm theo các văn bản chuyên ngành;
e. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Tiêu chuẩn chức danh dự tuyển

– Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ trở lên chuyên ngành đa
– Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

1.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ dự tuyển gồm
Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).
3. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Liên kết facebook Việc Làm Nghệ An

Tuyển dụng bác sĩ đa khoa Tuyển dụng bác sĩ đa khoa hà tĩnh Tuyển dụng bác sĩ đa khoa nghi xuân hà tĩnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *